SPRING SEAL FIX 400ML (CL GLANS)

SPRING SEAL FIX 400ML (CL GLANS)
209 Kč 173 Kč bez DPH
Cena po registraci:196 Kč s DPH
Počet ks v kartonu: 12
skladem 166 ks
Osobně v prodejně:zítraPřepravní společností:čtvrtek 25. dubna
Kód140081-087

Lesklý bezbarvý lak ve spreji „SPRING Florist Seal Fix“.


Vhodný především k prodloužení trvanlivosti řezaných květin a zlepšující vzhled květin živých, sušených, umělých, hedvábných a dekorací z nich. Po nastříkání na živou květinu dojde k fixaci květiny, sníží se její vysychání a tím se výrazně prodlouží trvanlivost a zlepší vzhled. Ideální pro svatební a smuteční kytice. Lak poskytne lesklou ochranu dekorací všeho druhu. Zvyšuje odolnost spojů a také odolnost proti poškrábání. Je také vhodný k ošetření savých materiálů, jako jsou kartony či terakota.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Zlikvidujte obal v souladu s místními předpisy.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Návod k použití: po zahřátí na pokojovou teplotu a důkladném protřepání pomocí vložených ocelových kuliček lehce stříkat na upravovanou květinu ze vzdálenosti cca 25 cm. Chraňte okolí květiny před postřikem. Po ukončení práce otočte nádobku dnem vzhůru a prostříkněte ventilek, tím dojde k očištění ventilku a prodloužení životnosti spreje. Doporučujeme lak otestovat nejprve na malé části květiny a po zaschnutí zkontrolovat. Nástřik je suchý cca za 30 vteřin.

1. POMOC: při nadýchání osobu přenést na čerstvý vzduch a držet v teple. Při zasažení očí vyplachujte množstvím čisté vod. Při zasažení kůže umyjte důkladně vodou s mýdlem, zasaženou sliznici proplachujte čistou vodou. Při požití důkladně propláchnout ústa čistou vodou a čistou vodu podat k pití. Nenechat zvracet, nekouřit. Pokud potíže přetrvají, neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Obsahuje: butan1-ol, hydrogenačně rafinovanou lehkou ropu (<0,1% benzol CAS 71-43-2), aceton, etylacetát.

 

PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení
Certifikované obchodní podmínky dTest