CZK
EUR

SPRING DECO SPRAY 400ML - 012 SOFT PINK

SPRING DECO SPRAY 400ML - 012 SOFT PINK
skladem 91 ks
Osobně v prodejně:pondělí 22. červencePřepravní společností:úterý 23. července
Cena s DPH 209 KčCena bez DPH 173 Kč
Cena po registraci:196 Kč s DPH
Počet ks v kartonu: 12
Kód140001-012

Jemně růžový sprej na květiny a dekorace „SPRING Florist Deco Spray“.

Speciální sprej k barvení živých, umělých, suchých květin a všech dekorací. Vhodný k aplikaci na papír, sklo, kámen, plast, kov. Neškodný vůči ozónu!

Návod k použití: po zahřátí na pokojovou teplotu a důkladném protřepání pomocí vložených ocelových kuliček nastříkat ze vzdálenosti cca 30 cm. Po ukončení práce otočte nádobku dnem vzhůru a prostříkněte ventilek, tím dojde k očištění ventilku a prodloužení životnosti spreje. Doporučujeme nanášet barvu ve vícekrát ve slabších vrstvách. Otestovat nejprve na malé části předmětu a po zaschnutí zkontrolovat. Nástřik je suchý cca za 10-12 minut.

Použití a údržba spreje:

Sprej před použitím důkladně protřepte. Po aplikaci sprej otočte rozprašovačem dolů, na krátký okamžik stiskněte. Tím dojde k očištění trysky stlačeným vzduchem a nezkrátí se životnost spreje.

1. POMOC: při nadýchání osobu přenést na čerstvý vzduch a držet v teple. Při zasažení očí vyplachujte množstvím čisté vod. Při zasažení kůže umyjte důkladně vodou s mýdlem, zasaženou sliznici proplachujte čistou vodou. Při požití důkladně propláchnout ústa čistou vodou a čistou vodu podat k pití. Nenechat zvracet, nekouřit. Pokud potíže přetrvají, neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem, při zahřátí se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P405 Skladujte uzamčené.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P403 + P233Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Zlikvidujte obal v souladu s místními předpisy.

 

EAN8713801030092
Kód140001-012
ZárukaBez záruky
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení
Certifikované obchodní podmínky dTest