Lepidlo ve spreji "SPRING PRO FLORIST ADHESIVE 400ML"

Lepidlo ve spreji "SPRING PRO FLORIST ADHESIVE 400ML"
190 Kč 157 Kč bez DPH
Cena po registraci:178 Kč s DPH
Počet ks v kartonu: 12
skladem 281 ks
Osobně v prodejně:zítraPřepravní společností:úterý 21. května
Kód140071-060

Lepidlo ve spreji „SPRING LijmSpray“.


Speciální lepidlo ve spreji zajistí, že dekorace, jako jsou třpytky a vločky, budou držet. Ideální pro použití na čerstvé, umělé, hedvábné a sušené květiny, zelené rostliny, karton, papír, keramiku, sklo atd..

Neškodný vůči ozónu!


H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem, při zahřátí se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P405 Skladujte uzamčené.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P403 + P233Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Zlikvidujte obal v souladu s místními předpisy.

Návod k použití: po zahřátí na pokojovou teplotu a důkladném protřepání pomocí vložených ocelových kuliček nastříkat slabou vrstvu (ležící) ze vzdálenosti cca 25 cm, pouze na jednu stranu slepovaných předmětů. Cca za 30 vteřin začne lepidlo zasychat, pote lehce přitlačit a předměty oddělit, pro spoj oddělitelný. Pro pevný trvalý spoj nastříkat slabou vrstvu na obě lepené strany, nechat cca 30 vteřin zaschnout a důkladně přitlačit. Po ukončení práce otočte nádobku dnem vzhůru a prostříkněte ventilek, tím dojde k očištění ventilku a prodloužení životnosti spreje. Doporučujeme nanášet ve slabších vrstvách.

1. POMOC: při nadýchání osobu přenést na čerstvý vzduch a držet v teple. Při zasažení očí vyplachujte množstvím čisté vod. Při zasažení kůže umyjte důkladně vodou s mýdlem, zasaženou sliznici proplachujte čistou vodou. Při požití důkladně propláchnout ústa čistou vodou a čistou vodu podat k pití. Nenechat zvracet, nekouřit. Pokud potíže přetrvají, neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

 

PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení
Certifikované obchodní podmínky dTest